1984 by George Orwell

1984

Details
Title of books: 1984
File name: 1984.pdf
Author: George Orwell
Publisher:
ISBN:
Release date:

1984

Наричат този роман политическа сатира или антиутопия.Всъщност това е един гениален разказ за това колко реално и осъществимо е унищожаването на човешкото достойнство и любов. На всичко това, което ни се струва неизтребимо, вечно, космическо:Трябва да се измъкнеш от представите си за природните закони... Ние контролираме материята, защото контролираме съзнанието....Та